LXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

03/04/2018 19.00

LXIN nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się 3 kwietnia 2018 roku o godz. 19.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwerdzenie prawomocności obrad,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a) przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Otwocka w 2018 roku.

b) upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia poruzomienia międzygminnego z Gminą Karczew w sprawie dofinansowania linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew,

4. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Otwocka w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

5. Zakończenie obrad.