Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

03/04/2018 18.15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się 3 kwietnia 2018 r. w sali 5a Bud. C o godz. 18:15.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia „Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Otwocka w 2018 roku”;

b) upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Karczew w sprawie dofinansowania linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock-Karczew.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.