Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

08/03/2016 18:00

odbędzie się w środę (09 marca 2016 r.) o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
a)      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

b)      Przyjęcie porządku obrad.

2. Dyskusja nad formą współpracy miasta ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie sportu.
3. Omówienie stanu realizacji pozyskania i renowacji kolejki wąskotorowej jako pomnika dla miasta Otwocka w związku z pismem z dnia 15 lutego 2016 roku.
4. Dyskusja nad propozycjami TOP dotyczącymi nazw otwockich ulic, skwerów i innych ważnych obiektów.
5. Udzielenie odpowiedzi na wniosek Pani M. K. z dnia 21 grudnia 2015 roku.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.