Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

22/02/2018 16.15

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 roku o godz. 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad Świdrem” w sprawie remontu chodnika przy osiedlu Kraszewskiego.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otwock położonej przy ul. Górnośląskiej w Otwocku

b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock ( ul. Andriollego, Kupiecka i Staszica).

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.