Kontynuacja posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

28/12/2017 17.00

Kontynuacja posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 11 grudnia odbędzie się w czwartek 28 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka. 

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie wniosków do budżetu na 2018r.

3.  Sprawy różne i wolne wnioski.

4.  Zakończenie obrad.