Kontynuacja LIX Sesji Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

20/12/2017 16:00

Kontynuacja LIX sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie w środę 20 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

Pkt. 4.

o)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku,

p)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku,

5.  Zapytania, wolne wnioski.

6.  Zakończenie Sesji.