LVII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

28/11/2017 18.00

LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie stanowiska ws. odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego (nr LEX- I.40.607.2017.BB) ws. Skargi OPWiK na Uchwałę nr LV/420/17 z dn. 25-09-2017 r.

4. Przyjęcie stanowiska ws. zaopiniowania pisma nr WIPF.030.4.2017.ŁA z dn. 15 listopada 2017 r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   a) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku ul. Poniatowskiego 47/49,

   b) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28,

   c) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31,

   d) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, ul. Majowa 267,

   e) w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczeniu.

6. Zakończenie obrad.