Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

06/11/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek 07 listopada 2017 roku o godz. 18.00 w budynku C, pok. 5A Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023”.
  2. Sprawy różne.