Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

26/10/2017 17.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 30 października 2017 roku o godz. 17:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 20.09.2017r. Nr Dz.14869/17/DI.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 12.10.2017r. Nr Dz.16185/17/DI.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 03.10.2017r. Nr Dz.15557/17/DI.
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 04.10.2017r. Nr Dz.15632/17/DI.
  6. Rozpatrzenie pisma z dnia 21.09.2017r. Nr Dz.14938/17/DI.
  7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 17.10.2017r. Nr Dz.16316/17/DI.
  8. Rozpatrzenie pisma z dnia 15.09.2017r. Nr Dz.14549/17/DI.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.