Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

20/10/2017 17.00

Posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 24  października  2017 roku o godzinie 17:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
 a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pisma skierowanego przez TPO z dn. 15.09.2017 r.

3.  Rozpatrzenie wniosku Pana S. Z. z dn. 14.09.2017 r.

4.  Zaopiniowanie pisma z dn. 29.08.2017r. Złożonego przez „Stowarzyszenie Kultury Mazowsza”.

5.  Rozpatrzenie pisma z dn. 05.09.2017r. przez wł. rest. Soplicówka Panią M. K.

     B. oraz zał. Teatru Grot Państwa K. T. i A. G..

6.  Rozpatrzenie wniosku z dn. 02.10.2017r. Skierowanego przez „Stowarzyszenie Klub Brydża

     Sportowego Hefajstos Otwock”.

7.  Sprawy różne i wolne wnioski.
8.  Zakończenie obrad.