Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

20/10/2017 16:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 23 października 2017 r. o godz. 16.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego w pasie dróg gminnych ul. Okrzei, Hallera, Generalskiej i Danuty dla potrzeb obsługi komunikacji autobusowej.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Komendanta Policji w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na rok 2018.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 09.10.2017 r. Nr Dz.9189/17/DP.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.