Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

17/02/2016 15:00

odbędzie się we wtorek 23 lutego 2016 r. o godz. 15:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka, bud. A

Proponowany porządek posiedzenia komisji

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Sprawozdanie z działalności Komendy Policji w Otwocku za rok 2015.
  3. Spotkanie w sprawie organizacji w mieście Otwock tegorocznych  Światowych Dni Młodzieży.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.