LIV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

08/09/2017 16.30

LIV sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 12 września 2017 r. o godz. 16.30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Stanowisko Rady w sprawie wyznaczenia członków do komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
  4.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku;

b)      w sprawie wywieszenia flagi państwowej;

c)      w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Otwocka;

d)     w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka;

e)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock na okres do 3 lat.

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

7. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.