Komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

04/09/2017 16:00

w czwartek, 7 września 2017 roku o  godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w bud. C pok.5A.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  1. Rozpatrzenie pisma Komisji Konkursowej dotyczącego przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowe Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku z dnia 4 sierpnia 2017 r.;
  2. Omówienie stanu realizacji zadania budżetowego: „projekt sali gimnastycznej SP 9” oraz zaopiniowanie wniosku P J J „w związku z pracami przygotowawczymi związanymi z budową hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 9”;
  3. Rozpatrzenie pisma P A C-F o przyznanie stypendium uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku za dotychczasowe wybitne osiągnięcia w nauce; 
  4. Informacja o postępowaniu w przedmiocie rozpatrzenia   petycji Rodziców uczniów
    kl. 1a skierowanej do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku z dnia 19 maja 2017 r.;
  1. Sprawy różne, wolne wnioski;
  2. Zakończenie obrad.