Komisja Spraw Społecznych Zdrodwia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

18/08/2017 16:15

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się 21 sierpnia (poniedziałek)  2017 r. o godz. 1615 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 24.07.2017 r. Nr Dz. 11785/17/DI „Stowarzyszenie Taxi Centrum”
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 22.07.2017 r. Nr Dz. 11706/17/DI Pana Radnego Marka Leśkiewicza.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 09.08.2017r. Nr Dz.7328/17/DP Firmy „Mini Bus”
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.