LIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

01/08/2017 18.15

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 02 sierpnia 2017 r. o godz. 18.15 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 a)  zmieniająca uchwałę Nr LII/410/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

 b)  wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

 c)  zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027;

 d)  zmiany uchwały Nr XLIII/331/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy Batorego przy ul. Olszowej.

4. Zakończenie obrad.