Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

24/07/2017 18.00

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w środę 26 lipca 2017 roku o godz. 18:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Rozpatrzenie projektów uchwał:

   a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock;

   b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock.

3) Rozpatrzenie pisma (nr 97221/17/DI)  dotyczącego możliwości wariantów realizacji inwestycji przez prywatnego dewelopera na nieruchomościach, do których tytuł prawny deweloper miałby pozyskać od Gminy Otwock;

4) Omówienie i rozpatrzenie (nr 11730/17/DI) pisma w sprawie wykupu działki 9/2 obr 2.

5) Sprawy różne, wolne wnioski.

6) Zakończenie obrad.