L sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

08/06/2017 18:00

L  sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się  w poniedziałek 12 czerwca 2017 r. o godz. 18 00
w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)       w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

b)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na okres do 3 lat;

c)      w sprawie skargi Pana  Dariusza Sokoła Komendanta Straży Miejskiej w Otwocku na uchwałę Nr XLII/324/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 grudnia 2016 r.;

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

  1. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
  2. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.