XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

24/05/2017 18:30

XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 25 maja 2017 r. o godz. 1830  
w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
  4. Zakończenie obrad.