Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

24/05/2017 18:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się w poniedziałek, 29 maja 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka wraz z załącznikiem graficznym nr 1.

2.      Sprawy różne.