Kontynuacja posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

19/05/2017 13:00

Kontynuacja posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji,  odbędzie się we wtorek (23.05.2017 r.) o godz. 1300. Pierwsza część spotkania będzie częścią wyjazdową następnie pozostałe punkty porządku obrad  Komisji będą procedowane    w  bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Wyjazd na inwestycję budowy ul. Zielnej;
  2. Wyjazd na inwestycję budowy ul. Księżycowa;
  3. Wyjazd na inwestycję budowy parkingu przy ul. Warszawskiej;
  4. Rozpatrzenie pisma (nr 7963/17/DI z dnia 15.05.2017 r.) w sprawie wyrażenia opinii na temat „Projektu studyjno – koncepcyjnego zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Otwocku, ul. Warsztatowa”;
  5. Zapytanie i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.