Połączone Komisje stałe Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

19/05/2017 18:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji,

Komisji Gospodarki Miejskiej oraz  

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia  i Porządku Publicznego

odbędzie się w środę 24 maja 2017 r. o godz. 18:00 .

 

 Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu porozumienia w sprawie ustalenia warunków dotyczących rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości  pomiędzy Gmin a Otwock a Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową;
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma przedłożonego przez Radnego Andrzeja Sałagę dotyczącego wprowadzenia w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka  stosownych zapisów dotyczących Regulaminy Organizacyjnego Biura Rady Miasta Otwocka.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski;
  5. Zakończenie obrad.