Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

12/05/2017 17:30

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2017 roku o godz. 17:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwocka na czas określony;
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej: ul. Sołtana na odcinku od ul. Komunardów do ul. Zielnej, ul. Zaułek Portowy oraz ul. Mikołaja Reja w Otwocku, poprzez wyłączenie z użytkowania;
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
  5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Inwestycji w sprawie propozycji przebiegu projektowanego chodnika w ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Kościuszki;
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.