Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

10/05/2017 16:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2017 r. o godz. 16:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie Otwocka oraz dyskusja na temat kontroli otwockich taksówkarzy przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku.
  3. Omówienie pisma z dnia 24.03.2017 r. Nr Dz. 5207/17/DI w sprawie doświetlenia wskazanych przejść dla pieszych.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.