XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

27/04/2017 16:00

XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00  w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)      ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock;

b)      wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

c)      zmiany Uchwały Nr V/25/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka;

d)     zmiany Uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka;

e)      zmiany Uchwały Nr V/28/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta – Komisji Inwentaryzacyjnej.

  1. Zakończenie obrad