Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

20/03/2017 15:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 27 marca 2017 r. o godz. 15.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 3 marca 2017 r. Nr Dz.3984/17/DI – Ochotnicza Straż Pożarna Otwock – Jabłonna.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 3 marca 2017 r. Nr Dz.4009/17/DI – Mini Bus Komunikacja Prywatna.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 2 marca 2017 r. Nr Dz.3902/17/DI – Ochotnicza Straż Pożarna Otwock – Wólka Mlądzka – wyjazd do OSP.
  5. Zakończenie obrad.