XLVI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

24/02/2017 16:00

XLVI sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 2 marca 2017 r. o godz. 16 00
w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

b)      zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027;

c)      w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

d)     w sprawie nadania nazwy terenowi u zbiegu ul. Świderskiej i ul. Stanisława Staszica w Otwocku;

e)      w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku;

f)       w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Otwock;

g)      zmieniająca uchwałę XXXIX/325/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka”.

h)      Omówienie stanu realizacji inwestycji na osiedlu Ługi w ramach budżetu Miasta Otwocka na 2017 r. oraz  przedstawienie stanu prac związanych z przygotowaniem porozumienia pomiędzy Miastem Otwock i Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową, dotyczącego zamiany gruntów pod realizację inwestycji – boiska wielofunkcyjnego.

i)        w sprawie przekazania środków trwałych powiększających wartość majątku Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku przy ulicy Ambasadorskiej 1 powstałych w wyniku przebudowy boiska;

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

  1. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
  2. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.