Umiarkowany stan powietrza w Otwocku w dniu 20 lutego 2017 r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/02/2017

W dniu 20 lutego 2017r. w godzinach 7.00 - 8.00 stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 45,3 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 38,8 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako umiarkowany.

Stan powietrza 20 lutego 2017