XLV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

16/02/2017 14:00

XLV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 17 lutego 2017 r. o godz. 14 00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka do reprezentowania  Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
  4. Zakończenie obrad.