Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

06/02/2017 18.15

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 9 lutego 2017 roku o godz.18:15 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

 1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
              a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
              b) Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybranie członków Komisji Stypendialnej.
 3. Stan realizacji konkursów i dotacji z zakresu kultury sportu i turystyki.
 4. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie trybu działania Rady Pożytku Publicznego.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma skierowanego przez Fundację Promocji Kultury „Otwarte”.
 6. Omówienie projektu Zielony Punkt Kontrolny.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.