Inwestycje - 2016 rok

Ulica

Nazwa zadania

Andriollego

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego 

Armii Krajowej (odc. od ul. Sosnowej do ul. Hożej)

Przebudowa chodników przy Teatrze Miejskim

Armii Krajowej (odc. od ul. Filipowicza do ul. Narutowicza)

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa Ścieżek

rowerowych wraz z infrastrukturą na Terenie Miasta Otwocka

Bagnista

Projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO

Bracka (odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei)

Projekt i budowa ul. Brackiej z kost bet. Wraz z chodnikiem i odwodnieniem

Chełmska

Projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO

Czaplickiego

Remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego

Czaplickiego

Projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego

Czerska

Projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet.

Danuty (odc. od ul. Generalskiej do dz. ew. 5/8 obr.30)

Projekt i budowa ul. Danuty od ul. Generalskiej do dz. Ew. 5/8 obr. 30

Danuty (odc. od ul. Lecha do ul. Ługi )

Projekt i budowa ul. Danuty

Filipowicza (odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego)

Projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza

Gałczyńskiego

Budowa jezdni w ul. Gałczyńskiego z kostki bet.

Generalska (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)

Budowa jezdni w ul. Generalskiej

Giżycka

Budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kost. bet. II Etap

Goldflama

Projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO

Grzybowa

Projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO

Hoffmanowej

Projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej

Hoża

Przebudowa chodników w ul. Hożej przy Teatrze Miejskim

Jabłonna Wschodnia

Budowa oświetlenia na os. Jabłonna

Jabłonna Wschodnia

Projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem

Jodłowa (odc. od ul. Portowej do ul. Turystycznej )

Projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet.

Kościół Miłosierdzia Bożego w Otwocku

Projekt i budowa miejsc parkingowych przy KMB w Otwocku

Krakowska (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)

Projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej + budowa utwardzonego pobocza

Kraszewskiego

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa Ścieżek rowerowych

wraz z infrastrukturą na Terenie Miasta Otwocka

Księżycowa (odc. od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką)

Projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej

Kukułcza

Budowa nawierzchni drogi ( jezdnia + chodnik ) wraz z progami zwalniającymi

INWESTYCJA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kurnakowicza (odc. od ul. W. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego)

Budowa Oświetlenia w ul. Kurnakowicza

Laskowa

Projekt budowy zespołu szkolno - przedszkolnego  w Wólce Mlądzkiej

Lecha (odc. od ul. Danuty do ul. Miziołka)

Projekt i budowa oświetlenia w Lecha

Literacka (odc. od ul. Narutowicza do ul. Aleja Róż)

Projekt i budowa oświetlenia w ul. Literackiej

Łąkowa

Budowa ul. Łąkowej  - Etap II

Ługi

Budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu

Ługi (odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei)

Projekt i budowa jezdni w ul. Ługi

Ługi

Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi

Łukasińskiego (odc. od ul. Portowej do ul. Turystycznej)

Projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego

Majowa (odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)

Budowa ciągu pieszo rowerowego

Malborska

Projekt budowy ul. Malborskiej

Mała

Projekt i budowa ul. Małej z kostki bet. Wraz z chodnikiem

Mazowiecka (odc. od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3)

Budowa ul. Mazowiecka z kostki betonowej wraz z budową ciągu pieszego

Mostowa

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych

Narutowicza

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa Ścieżek rowerowych

wraz z infrastrukturą na Terenie Miasta Otwocka

Norwida (odc. od ul. Fredry do ul. Kubusia Puchatka)

Budowa Oświetlenia w ul. Norwida

Okrzei

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z Rycerską

Olszowa (odc. od ul. Batorego do ul. W. Przewoskiej )

Projekt i budowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej

Otwocka

Projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki bet.

Pogodna (odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)

Projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet.

Pogodna (odc. od ul. Otwockiej do ul. Kolorowej)

Projekt i budowa jezdni ul. Pogodnej z kostki bet.

Pogodna (odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima)

Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia w ul. Pogodnej

Pokojowa

Projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO  Etap I

Poniatowskiego (odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza)

Budowa Ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego

Poznańska (odc. ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)

Projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej

Projektowana (odc. od ul. Jabłońskiej do ul. Żabiej w Mlądzu)

Projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt bet.

Przewoska

Projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22

Przewoska

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa Ścieżek rowerowych

wraz z infrastrukturą na Terenie Miasta Otwocka

Pułaskiego

Zagospodarowanie terenu dz ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej),

w tym: zagospodarowanie zielem zakup starym grilli ogrodowych, altan i stołów,budowa ogrodzenia

patrolowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego,wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska

Pułaskiego

Zagospodarowanie terenu dz. ew 18 cbr 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: budowa toalety

oraz przyłączy wod-kan-en,założenia trawnika,utwardzenie terenu,utwardzenie nawierzchni tłuczniem,

budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwytów

Różana

Projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. Wraz z chodnikiem

Samorządowa

Projekt ronda na skrzyżowani ul. Samorządowej i ul. Reymonta

Samorządowa

Remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszo rowerowego

Słowackiego

Projekt i budowa monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5

Słowackiego

Projekt i budowa dwóch punktów oświetleniowych w ul. Słowackiego

Sobieskiego (odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)

Projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet.

Sołecka (odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei)

Budowa jezdni w ul. Sołeckiej z kostki Bet.

Sołecka

Budowa wjazdów w ul. Sołeckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami EKO wraz odwodnieniem

Sosnkowskiego ( I Fieldorfa)

Budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa

 

Sputników (odc. od ul. Zielnej do ul. Kosmicznej )

Projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet.

Stadion

Przebudowa parkingu na os. Stadion

Stadion

Projekt i wykonanie oświetlenia parkingu na os. Stadion

Tatrzańska

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa Ścieżek rowerowych

wraz z infrastrukturą na Terenie Miasta Otwocka

Teatr Miejski im. St. Jaracza

Projekt i przebudowa Teatru Miejskiego

Tuwima

Utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima – ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową

Warszawska

Projekt remontu ul. Warszawskiej

Wawerska

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej

Wąska (odc. od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego)

Projekt ul. Wąskiej

Wiązowska (odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)

Projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. Wraz z parkingami z płyt EKO

Wierchowa

Budowa punktów oświetleniowych w ul. Wierchowej

Wiejska

Projekt i budowa progów zwalniających / podrzutowych w ul. Wiejskiej przy Targowisku Miejskim

Wileńska

Projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO

Wołodyjowskiego

Projekt i budowa punktu oświetleniowego w ul. Wołodyjowskiego

Wrocławska

Projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz poboczami

Wrońskiego

Projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej

Zaciszna (odc. od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5)

Projekt i budowa jezdni asfaltowe oraz zjazdu w ul. Zacisznej  + Projekt i budowa zjazdu do

dz. Ew 1 obr 3przy ul. Zacisznejorazprojekt i budowa gumowych progów zwalniających

Zielna (odc. od ul. Kołłątaja do ul. Kosmicznej)

Projekt i budowa ul. Zielnej jezdnia z asf. + chodnik

Ziemowita (odc. od ul. Szwoleżerów do ul. Cieszyńskiej)

Projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita

Ziołowa

Projekt budowy ul. Ziołowej

Żabia (odc. od ul. Majowej do nr. 32)

Projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej  - asfalt

Żurawia (odc. od ul. Majowej do ul. Krętej)

Projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej

Żurawia

Projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej