Firmy odbierające odpady komunalne od mieszkańców Otwocka

  1. Remondis Otwock Sp. z o.o. 
    ul. Lennona 4, 05-400 Otwock, www.remondis.pl,
     
  2. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.
    ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock, www.toensmeier.pl,