Dokumenty przekazywane w związku z wnioskami radnych

  1. Wyniki badań prób wód z piezometrów oraz rowu opaskowego składowiska z lat 2010-2014 oraz mapa z lokalizacją piezometrów
  2. Informacja Sater-Otwock w sprawie wysokości funduszu rekultywacyjnego składowiska
  3. Akty notarialne dot . umowy Spółki Sater- Otwock - z 18.10.1996 i z 01.06.2004.
  4. 4 decyzje dot. Pozwolenia zintegrowanego (decyzja pierwotna Wojewody Maz. z 2007r. i 3 decyzje zmieniające - Marszałka Woj. Maz.)
  5. Pozwolenie na budowę składowiska (Dec. Naczelnika Urzędu Rejonowego w Otwocku z 24.04.1997)
  6. Instrukcja eksploatacji składowiska
  7. Wniosek do Starosty Otwockiego o udostępnienie projektu budowlanego składowiska
  8. Pisma Sater-Otwock Sp. z o.o. składane w Urzędzie od 01.11.2014 do 02.06.2015 (na wniosek o udost. inf. publicznej)