Fundacja RODZICE SZKOLE


Adres:
ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa
Telefon:
22 826-05-58, 22 398-48-04
Strona www:
www.rodziceszkole.edu.pl
E-mail:
kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Status prawny organizacji: Fundacja

KRS: 0000268115

Misja organizacji – główne, statutowe cele działań, dla realizacji których organizacja została powołana: 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznianie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad Rodziców i innych organizacji rodzicielskich

Doświadczenia i najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia organizacji:

 • Uchwalenie przez Sejm RP w 2007 r. przepisów wyposażających rodziców i Rady Rodziców w możliwość realnego wpływania na działalność szkół.
 • Zorganizowanie w 2007 r. międzynarodowej konferencji w W-wie n.t miejsca i roli rodziców w europejskich systemach edukacyjnych.
 • Wydanie unikalnego poradnika „Rodzice-Partnerzy i Sprzymierzeńcy” w 2011 r.

 Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich 2 lat.

 1. „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły”- 3 edycje projektu dofinansowanego przez NBP,
 2. skierowanego do Rodziców, nauczycieli, samorządów uczniowskich- lata 2009-2010. Projekt ogólnopolski
 3. Przeprowadzenie cyklu wykładów i seminariów dla dyrektorów szkół i placówek M.St. W-wy- IX. 2010
 4. Przeprowadzenei cyklu wykładów i seminariów dla Rad Rodziców szkół M.St.W-wy- 2011
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji dla środowisk edukacyjnych Stalowej Woli i Siedlec

Pola działań organizacji:

 • EDUKACJA I WYCHOWANIE
 • ROZWÓJ LOKALNY W WYMIARZE SPOŁECZNYM I MATERIALNYM
 • WSPARCIE DLA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Małgorzata Cofała

ikona strzałka Karta danych o organizacji