Przedszkole Miejskie nr 6

ikona adres Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28

ikona telefon 22 779 41 23

ikona e-mail p6@oswiata-otwock.pl


Drodzy Rodzice,

 W związku z koniecznością przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  prosimy o zapoznanie się z Procedurami organizacji opieki w Przedszkolu nr 6 w Otwocku w czasie pandemii COVID – 19

Ogłoszenie o pracy w przedszkolu


 

O przedszkolu

Przedszkole nr 6 przy ulicy Kubusia Puchatka 28 w Otwocku położone jest w pięknej, cichej dzielnicy Śródborów u zbiegu ulic Narutowicza i Kubusia Puchatka. Uczęszcza do niego 50 dzieci. Jest przedszkolem dwuoddziałowym.
Zajmuje wolnostojący budynek, w którym dzieci mają do dyspozycji zmodernizowane, przestronne sale zabaw, szatnie, łazienkę. Sale zabaw wyposażone w ciekawe, różnorodne pomoce dydaktyczne sprzyjające aktywności dzieci oraz rozwijaniu ich umiejętności.
Otaczający przedszkole duży, zalesiony plac zabaw jest wyposażony w różnorodny sprzęt terenowy oraz ,,Miasteczko ruchu drogowego” co sprzyja rozwojowi fizycznemu.
Grono pedagogiczne przedszkola tworzą nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

Historia

Przedszkole nr 6 zostało utworzone 23.03.1948r. Od 01.09.1991r. stanowisko dyrektora przedszkola po przejściu na emeryturę Pani Zofii Owczarek objęła Ewa Kucharska i tę funkcję pełni do dziś. W skład grona pedagogicznego wchodzi sześciu nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (4 wychowawców, 1 nauczyciel religii, 1 logopeda).Przedszkole stale jest modernizowane co sprzyja zapewnieniu dobrych warunków pobytu dzieciom i pracy pracownikom. Dyrektor i nauczyciele opracowują różnorodne programy, w których realizację włączają dzieci, rodziców, środowisko oraz zgłaszają do konkursów odnosząc sukcesy. W roku 2007/2008 program ,,Moje Miasto Otwock to bezpieczne drogi” zgłoszono do ogólnopolskiego konkursu Inicjatyw Bezpieczne drogi zajmując drugie miejsce w kategorii ,,Lokalni”. Pozyskało zewnętrzne środki finansowe w kwocie 30 tysięcy złotych, które wykorzystano do stworzenia atrakcyjniejszej bazy wewnątrz przedszkola dla dzieci oraz zorganizowania na terenie ogrodu przedszkolnego ,,Miasteczka ruchu drogowego” wyposażonego w znaki drogowe, pojazdy, które służą do dnia dzisiejszego, a jednocześnie wyróżniają to przedszkole wśród innych. Innym przykładem może być realizacja opracowanego programu profilaktycznego ,,Bezpieczny przedszkolak” dzięki któremu przedszkole uzyskało tytuł ,,Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole 2014r.” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły. Innym przykładem może być realizacja wieloletniego programu pracy opracowanego przez dyrektor ,,Bezpieczne, zdrowe, radosne, twórcze dzieciństwo”. Zainicjowanie przez nią i wspólne opracowanie z przewodniczącym Rady Rodziców projektu ,,Świat bliżej dziecka” zgłoszono do Projektu Otwockiego Budżetu Obywatelskiego oraz zaangażowanie społeczności przedszkolnej, współpracującego Przedszkola nr 10, Szkoły Podstawowej nr 9 pozwoliły na zdobycie popierających projekt dużej ilości podpisów, które sprawiły, że będzie on mógł być realizowany w Projekcie Budżetu Miasta Otwocka na rok 2016. Przedszkole otrzyma kwotę 50 tysięcy złotych, za którą zakupi różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, przybory gimnastyczne, pojazdy i sprzęt wpływający pozytywnie na rozwój motoryki u dzieci, a także sfinansowany zostanie zakup kostki brukowej. Dyrektor i nauczyciele aktywnie włączają dzieci do udziału w akcjach np. ,,Sprzątania świata”, zbiórki surowców wtórnych, dokarmiania ptaków, różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, krzewiących bezpieczeństwo, przyrodę. Dzieci odnoszą sukcesy zdobywając różnego rodzaju nagrody ( w ciągu ostatnich tylko pięciu lat zajmując: pierwsze miejsce 9 razy, drugie miejsce 8 razy, trzecie miejsce 4 razy, wyróżnienia 6 razy).Od wielu lat przedszkole współpracuje z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Mazowieckimi Parkami Krajobrazowymi, Otwockim Centrum Kultury, Przedszkolami, Szkołą Podstawową nr 9.

Numery kont bankowych Przedszkola nr 6 w Otwocku

Szanowni Państwo bardzo prosimy dokonywać wpłat za przedszkole na poniższe konta bankowe pamiętając, że inny numer jest konta na wpłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole (godziny), inny jest numer konta za żywienie !!

  • Godziny: Bank Spółdzielczy w Otwocku ul. Kołłątaja 1B nr konta 38 8001 0005 2001 0008 0086 0002
  • Żywienie: Bank Spółdzielczy w Otwocku ul. Kołłątaja 1B nr konta 65 8001 0005 2001 0008 0086 0001

Artykuły