Rozwój e- usług w Otwocku

Projekt dotyczy informatyzacji Urzędu Miasta Otwock w zakresie oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, w tym wdrożenia e-usług pozwalających na sprawną i efektywną obsługę obywateli. Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Otwocka, pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych, a także do innych obywateli zainteresowanych współpracą lub załatwianiem spraw urzędowych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej.

 

Całkowita wartość projektu - 1 423 777,00 zł

Dofinansowanie z UE - 931 120,00 zł

Wkład własny Miasta Otwocka- 492 657,00 zł