Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwock

Projekt zakłada termomodernizację oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego budynków A,C Urzędu Miasta Otwocka i Muzeum Ziemi Otwocka oraz budynków oświatowych zarządzanych przez Miasto Otwock (Żłobek Miejski, Przedszkola o numerach 6,10,15,17,18, Szkoły Podstawowe: 2, 4, 6,7,9,12)

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez wykonanie prac termo modernizacyjnych zgodnie z audytami energetycznymi we wszystkich budynkach objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Projektem Łączna powierzchnia użytkowa termo modernizowanych budynków: 19 444 m2.

-Wykonanie modernizacji oświetlenia we wszystkich budynkach objętych projektem oprócz Szkoły Podstawowej nr1. Modernizacja oświetlenia obejmuje wymianę opraw (2074 szt.), redukcji mocy (175,76 kW), a także wymianę źródła światła.

W 9 budynkach dodatkowo zostaną zainstalowane baterie fotowoltaiczne

Okres realizacji projektu  do 2020-10-31

 

Całkowita wartość projektu - 9 862 376,88

Dofinansowanie z  UE - 7 818 263,47

Wkład własny Miasta Otwocka - 2 044 113,41