Otwock jako strona

Pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Otwocka wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Wiązowna o uznanie Prezydenta Miasta Otwocka za stronę we wszystkich postępowaniach administracyjnych dot. Zakładu P.P.H.U. Lekaro z uwagi na fakt, że to mieszkańcy Miasta Otwocka są najbardziej narażeni na negatywne skutki funkcjonowania w/w przedsiębiorstwa w związku z jego położeniem przy granicy administracyjnej Gminy Otwock.