Limity odpadowe

Składowisko Amest Otwock (d. Sater Otwock) – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego udzielającą pozwolenia zintegrowanego z dnia 12 lipca 2007r. zmieniona decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2010r., decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2014r. i decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2014r. - składowanie odpadów maksymalnie do 40.000 Mg/rok.

P.P.H.U. LEKARO  - zgodnie z decyzją Starosty Otwockiego zezwalającą na wytwarzanie odpadów nr 597/2011 z dnia 20 września 2011r., zmienioną decyzją nr 72/2012 z dnia 2 lutego 2012r. i decyzją nr 323/2012 z dnia 5 lipca 2012r.wytwarzanie odpadów w ilości do 1.045.715,5 Mg/rok.

Wykres obrazujący porównanie ilości odpadów, dozwolone do składowania przez Amest Otwock i dozwolone do wytwarzania przez PPHU Lekaro