Pomniki przyrody

Wykaz pomników przyrody na terenie Miasta Otwocka:

 1. Dąb szypułkowy - ul. Żeromskiego 59, dz. nr 46/2 obr. 58 przy budynku mieszkalnym;
 2. Dąb szypułkowy - ul. Letnia 8, dz. nr 36/3 obr. 47 przed budynkiem mieszkalnym;
 3. Wiąz szypułkowy - ul. Kręta 21, dz. nr 19 obr. 200 w ogrodzie;
 4. Dąb szypułkowy i Sosna zwyczajna zrośnięte podwójnie pniami - ul. Zaciszna 32, dz. nr 3 obr. 5 za budynkiem na działce zalesionej;
 5. Dąb szypułkowy „Dąb Dziadka Lisieckiego” - ul. Wierzbowa 15, dz. nr 2/1 obr. 5 w ogrodzie obok boiska;
 6. Sosna zwyczajna - ul. Jana Pawła II róg ul. Poetyckiej, dz. nr 66 obr. 101 w chodniku
 7. Sosna zwyczajna - ul. Legionów 10, dz. nr 34 obr. 143 w ogrodzie przed budynkiem;
 8. Dąb szypułkowy o podwójnym pniu - Osiedle „Zygmunta”, dz. nr 76/7 obr. 47 przy blokach OSM;
 9. Dąb szypułkowy o podwójnym pniu ul. Krucza róg Armii Krajowej, dz. nr 56/27 obr. 46 osiedle OSM przy Urzędzie  Miasta;
 10. Dąb szypułkowy - ul. Samorządowa 15/17, dz. nr 31 obr. 93 przed budynkiem;
 11. Dąb szypułkowy - „Meran”, dz. nr 1 obr. 167 w drodze leśnej;
 12. Dąb szypułkowy - „Meran”, dz. 1 obr. 167 w drodze leśnej;
 13. Sosna zwyczajna - „Meran”, dz. nr 1 obr. 167 w drodze leśnej;
 14. Sosna zwyczajna - ul. Poniatowskiego i Andriollego, dz. nr 37/2 obr. 50 teren osiedla OSM, przy granicy z terenem MDK;
 15. Sosna zwyczajna - ul. Krucza 1, dz. nr 73/2 obr. 46 teren osiedla OSM;
 16. Sosna zwyczajna o podwójnym pniu - ul. Kochanowskiego 10/16, dz. nr 1/2 obr. 72 teren dawnego szpitala neuropsychiatrycznego;
 17. Sosna zwyczajna - ul. Kochanowskiego 10/16, dz. nr 1/2 obr. 72 teren dawnego szpitala neuropsychiatrycznego;
 18. Sosna zwyczajna - ul. Grunwaldzka, dz. nr 71 obr. 106 pas drogowy, przy posesji 15;
 19. Iglicznia trójcierniowa - ul. Warszawska, dz. nr 44 obr. 96 pas drogowy, przy skrzyżowaniu z ul. Leśną;

Pomnik przyrody - sosna na osiedlu OSM przy ul. Poniatowskiego - Andriollego