Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej

Pomysł powstania Otwockiego Centrum Edukacji Ekologicznej pojawił się w 2003r. z potrzeby nawiązania współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Otwocka a wszystkimi instytucjami i osobami zainteresowanymi problematyką ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w naszym mieście. OCEE zostało oficjalnie powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka w grudniu 2003r.

Przez kilka lat Centrum działało poprzez organizowanie spotkań tematycznych, dyskusji i wspólnych akcji, w których brały udział liczne instytucje, stowarzyszenia oraz prywatne osoby. Do stałych uczestników prac OCEE należały m.in. Oświata Miejska i Oświata Powiatowa oraz przedstawiciele poszczególnych szkół z terenu Otwocka, Nadleśnictwo Celestynów, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (wcześniej pn. Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego i Chojnowskiego), Polski Klub Ekologiczny Koło „Otwockie Sosny”, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Otwocka oraz Radni, lokalna prasa, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i inni.

Trwałym efektem prac OCEE jest organizowane corocznie w terminie pokrywającym się ze Światowym Dniem Ziemi (22 kwietnia) lokalne, otwockie Święto Sosny, którego pomysł zgłosiła podczas jednego ze spotkań OCEE Pani Sylwia Kozłowska – architekt krajobrazu, członek Koła „Otwockie Sosny” Polskiego Klubu Ekologicznego. Święto Sosny corocznie owocuje nowymi nasadzeniami sosny pospolitej na terenie Otwocka, wykonywanymi przez mieszkańców Otwocka, w tym dzieci i młodzież z otwockich przedszkoli i szkół. W ramach oficjalnych obchodów Święta powstaje Aleja Sosen na terenie Urzędu Miasta Otwocka, gdzie kolejnym okazałym drzewom nadawane są imiona patronów – osób związanych z ochroną przyrody w rejonie Otwocka oraz wybitnych postaci z historii miasta.

Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej nie jest wyodrębnioną instytucją, nie posiada osobowości prawnej ani własnej siedziby. W miarę potrzeb i możliwości obowiązki organizacyjne działania OCEE pełnią pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy, wspólnych działań w ramach Centrum zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska, tel. 22 779 20 01 w. 171. Czekamy na propozycje, inicjatywy i pomysły dotyczące przeprowadzenia akcji ekologicznych, edukacyjnych, spotkań na tematy dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody. Sami również planujemy kilka wydarzeń w bieżącym roku – szczegóły wkrótce w aktualnościach poniżej.