Ochrona środowiska

ikona ochrona środowiska Wydział Ochrony Środowiska UM Otwock (w skrócie WOŚ)
Naczelnik Wydziału: 

ikona adres ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Bud. C, pok. 4

ikona telefon  (22) 779 20 01 do 6, wew. 171

ikona e-mail srodowisko@otwock.pl


Artykuły