Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 • p. Dorota Maciątek - przewodnicząca
 • p. Monika Ćmoch - skarbnik
 • p. Katarzyna Wierzbicka - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

 • p. Beata Rybitw-Fąfrowicz
 • p. Małgorzata Dziewanowska
 • p. Magdalena Krawczyk

RADA ODDZIAŁOWA GR. I

 • p. Dorota Maciątek 
 • p. Beata Rybitw-Fąfrowicz
 • p. Ewelina Owczarek

RADA ODDZIAŁOWA GR. II

 • p. Monika Ćmoch
 • p. Małgorzata Dziewanowska
 • p. Magdalena Szymańska

RADA ODDZIAŁOWA GR. III

 • p. Katarzyna Wierzbicka
 • p. Magdalena Krawczyk
 • p. Maja Pożoga