Prezydent

Jarosław Tomasz Margielski - Prezydent Miasta Otwocka

Prezydent Miasta Otwocka od 2018 r.
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka kadencji 2014-2018.

Doktorant na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW
Mgr inż. Budownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
Mgr inż. na kierunku Technologia Energii Odnawialnej na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW
Stypendysta nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2004 za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole średniej

Prywatnie mąż Joanny, ojciec Aleksandra i Rity.