Prezydent

Jarosław Tomasz Margielski - Prezydent Miasta Otwocka

Prezydent Miasta Otwocka od 2018 r.
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka kadencji 2014-2018.

Doktor inżynier z dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
Mgr inż. Budownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
Mgr inż. na kierunku Technologia Energii Odnawialnej na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW
Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Stypendysta nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2004 za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole średniejPrywatnie mąż Joanny, ojciec Aleksandra i Rity.