Premier Morawiecki wprowadził stopnie alarmowania na terenie Polski

Autor: Administrator serwisu

30/08/2019

0001.jpg

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59   wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP). Alarmy zostały wprowadzone w związku uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą delegacji rządu amerykańskiego.

 

Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają:

  • Pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m.in: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych.
  • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP- zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego.