Praktyczne pokazy palenia w piecu metodą "od góry"

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

21/02/2018

W dniach 10 oraz 17 lutego na terenie parkingu obok Targowiska Miejskiego w Otwocku odbyła się akcja edukacyjno-ekologiczna zorganizowana przez Prezydenta Miasta Otwocka, Krajową Izbę Kominiarzy oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w ramach walki z problemem zanieczyszczenia powietrza.

W trakcie akcji otwoccy kominiarze przeprowadzili dla mieszkańców Otwocka pokazy palenia w piecach węglowych tzw. metodą „od góry”. Metoda ta jest znacznie czystszym sposobem użytkowania pieca, tzn. pozwala na znaczne zmniejszenie ilości pyłów, które emitowane są do atmosfery w wyniku spalania węgla. Palenie „od góry” jest przy tym bardziej ekonomiczne, pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego opału, i tym samym znaczne oszczędności finansowe.

Strażacy przeprowadzili pokaz oraz instruktaż postępowania w przypadku zapalenia oleju.

Pokazy połączone były z konkursem wiedzy na tematy związane z akcją. Na specjalnym stoisku mieszkańcy mogli ponadto otrzymać poczęstunek, promocyjne gadżety oraz liczne materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące walki z zanieczyszczeniem powietrza, w tym palenia od góry, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, bezpieczeństwa pożarowego, a także organizowanego przez Prezydenta Miasta Otwocka programu dotacji do wymiany źródeł ciepła.

Zachęcamy wszystkich użytkowników kotłów na paliwa stałe do zapoznania się z instrukcją palenia metodą „od góry” i zastosowania tej metody we własnych gospodarstwach, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Instrukcja dostępna jest tutaj.

Galeria