Prace związane z budową ul. Sowińskiego

Autor: Administrator serwisu

26/10/2018

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że w dniu 26.10.2018 r. ruszą roboty polegające na Budowie ul. Sowińskiego w ramach zadania budżetowego „Budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)". Planowany okres realizacji do dnia 21.12.2018 r.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowalnych związanych z przedmiotową inwestycją.

Galeria