Prace związane z budową ul. Malborskiej - informacja dla mieszkańców

Autor: Paweł Walo Wiceprezydent Miasta Otwocka

18/06/2019

Szanowni Mieszkańcy

ul. Malborskiej w Otwocku

 

Uprzejmie informuję, że pomiędzy Miastem Otwock, a Firmą „SPECBRUK” Magdalena Laskus została zawarta umowa na prowadzenie prac związanych z budową ul. Malborskiej.

Przewidywany termin realizacji to okres ok. 120 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

W związku z powyższym pragnę przeprosić Państwa za wszelkie utrudnienia i niedogodności, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania, a zarazem zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość z Państwa strony i umożliwienie Wykonawcy prowadzenia niezbędnych prac.

Przedmiotowa inwestycja o wartości 558 753,71 zł., w wyniku decyzji Rady Miasta Otwocka realizowana jest w całości z Budżetu Miasta Otwocka. Wykonawcą w/w robót jest Firma „SPECBRUK” Magdalena Laskus, ul. Doliny Świdra 78, Wola Karczewska, 05-408 Glinianka, te.: 500 449 100.

Jednocześnie pragnę wyrazić swoją nadzieję, że utwardzenie brakującego odcinka ulicy Malborskiej poprawi warunki oraz komfort jej użytkowania, i tym samy, na długo służyć będzie Mieszkańcom Otwocka.

 

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Paweł Walo

Galeria