Poziomy odzysku i recyklingu

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych:

 

https://www.gov.pl/web/klimat/poziomy-recyklingu