Pożegnanie gen. bryg. Juliana Pobóg Filipowicza

Autor: Administrator serwisu

14/09/2018

W dniu 13 września 2018 roku, w dniu 123 urodzin generała brygady Juliana Pobóg Filipowicza, odbył się pierwszy, z honorami należnymi wielkiemu dowódcy, pogrzeb śp. Generała. 

Uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Juliana Pobóg Filipowicza, z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych i samorządowych, środowisk kombatanckich oraz zaproszonych gości z całej Polski, rozpoczęła Msza św. w kościele Wincentego a Paulo koncelebrowana przez: ks. Bogdana Sankowskiego proboszcza parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku, ks. Cezarego Krawczyńskiego proboszcza parafii Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku, ks. Jana Gołembiewskiego proboszcza parafii Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku oraz ks. kpt. Marcina Janochę  z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 

Po zakończeniu liturgii głos zabrali: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz przedstawiciel rodziny Generała Filipowicza Pani Joanna Filipowicz. W swoim przemówieniu Prezydent Miasta Otwocka  zwrócił się do zgromadzonych: 

Jestem zaszczycony i dumny, że  w dniu dzisiejszym, będącym jednocześnie dniem urodzin Generała możemy wspólnie uczestniczyć  w uroczystości pogrzebowej Juliana Pobóg Filipowicza i z należytym szacunkiem pożegnać Wielkiego Polaka, jednego z najwybitniejszych dowódców, który trwale zapisał się w historii walk o Niepodległą Polskę.

Miasto Otwock kultywuje pamięć i tożsamość o Generale poprzez nadanie imienia Generała Juliana Filipowicza Szkole Podstawowej Nr 8 w Otwocku Wólce Mlądzkiej 28 lat temu. Szkoła w najbliższym czasie ma być rozbudowana i stanowić żywy pomnik pamięci o Generale. Generał Filipowicz jest patronem jednej z otwockich ulic, którą wspólnie w kondukcie pogrzebowym udamy się na parafialny cmentarz. Warto również wspomnieć o upamiętnieniu postaci Generała przez Bractwo Strzelców Kurkowych Lechity, które rokrocznie od 23 lat organizuje zawody strzeleckie o szablę Generała Juliana Pobód Filipowicza jako kultywowanie tradycji i pamięci o Wybitnym Polaku. W działania te wpisuje się również dzisiejsza uroczystość organizowana w szczególnym dla wszystkich Polaków i naszych mieszkańców Roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości - zakończył Prezydent. 

Po mszy świętej, ulicami Miasta  Otwocka z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz szwadronu kawalerii Wojska Polskiego przeszedł kondukt żałobny na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie doczesne szczątki Generała spoczęły w grobie w Kwaterze Wojennej Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku.

 

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i oprawę uroczystości pogrzebowych śp. gen. bryg. Juliana Pobóg Filipowicza:

  • Pani Joannie Filipowicz - przedstawicielce rodziny generała Filipowicza
  • ks. Bogdanowi Sankowskiemu - proboszczowi parafii pw. św. Wincentego a Paulo w Otwocku
  • Panu Sławomirowi Mochowi - właścicielowi Zakładu Pogrzebowego „Exitus”
  • ppłk. w st. sp. Kazimierzowi Józefowi Skrzesińskiemu
  • Dowództwu Garnizonu Warszawa
  • Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku
  • Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
  • Szkole Podstawowej Nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza w Otwocku
  • oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i zrealizowanie uroczystości.

 

Galeria